Validering

Validering möjliggör för individer att:

Få formella bevis på sin kompetens.

 • Kunna påbörja studier på rätt nivå och få möjlighet att förkorta utbildningstiden vid fortsatta studier.
 • Öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
 • Öka möjligheten att få ett arbete inom sitt kompetensområde.

Validering kan vara rätt väg för någon som:

 • Har arbetat eller utbildats utomlands och saknar dokumentation.
 • Är arbetslös eller riskerar att bli det och vill förkorta vägen till ett nytt arbete.
 • Är anställd och vill stärka sin ställning på arbetet genom att få sina kunskaper bekräftade.
 • Tänker börja studera och har erfarenheter som kan förkorta tiden i utbildningen.
 • Har genomgått en arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, studiecirkel eller andra typer av studier utanför skolan.
 • Har varit aktiv i föreningsliv eller liknande som gett kunskaper som kan valideras.

Genom Miba Academy AB kvalitetssäkrade valideringsprocess kartläggs, bedöms och dokumenteras kunskaper, färdigheter och förmågor som en individ tillägnat sig sedan tidigare.

Vem kan vara aktuell för validering?

En validering är individuell och en personlig bedömning måste alltid göras för att se om det finns möjlighet till validering eller inte. För mer information om dina möjligheter, vänligen kontakta oss för en diskussion.

​​​​​​​Mibas validering

Mibas validering erbjuder helhetslösningar där vi utgår från individens behov och förutsättningar. Vår kvalitetssäkrade valideringsprocess skapar rätt förutsättningar för validering, utbildning och jobbmatchning.
Våra medarbetare följer individen under hela valideringsprocessen, från förankring till kompetensbevis. Vi erbjuder även kompletterande utbildning för de individer som genomgått validering och behöver kompletterande utbildningsinsatser, samt relevant jobbmatchning.

 • Vi har en enhetlig modell som följer nationella riktlinjer.
 • Vår valideringsprocess är rättvis, mätbar och pålitlig så att alla individer valideras jämbördigt.
 • Vårt digitala IT-verktyg i framtiden erbjuder en systematiserad valideringsprocess och individen kan följa hela förloppet.
 • Vi har certifierade valideringsutförare som har lång erfarenhet av validering.
 • Mibas pedagogiska förhållningssätt belyser vägledning och bedömning som två viktiga inslag i valideringsprocessen.

Valideringsprocessen på Miba Academy består av fyra olika delprocesser:

 • Översiktlig kompetenskartläggning
 • Fördjupad kompetenskartläggning
 • Kompetensbedömning för intyg
 • Kompetensbedömning för bevis

Före valideringen får individen information om möjligheter och rättigheter. Som ett led i vägledningen genomförs en inledande kompetenskartläggning som resulterar i en valideringsplan. Valideringens grundstruktur utgörs av kartläggning och bedömning av individens reella kompetens. I bedömningen ingår krav som måste vara uppfyllda för att resultatet ska vara legitimt, likvärdigt och rättssäkert.
Miba Academy validera inom följande områden:

 • Frisörutbildning (Dam & Herr)
 • Barberare
 • Make-up Artist
 • Ögonfransförlängningar